اولین مرحله جهت اجرای یک سازه قبل از تخریب انجام مطالعات ژئوتکنیک می‌­باشد.

حفاری به دو صورت ماشینی و یا دستی انجام می‌­شود.