اولین مرحله جهت اجرای یک سازه قبل از تخریب انجام مطالعات ژئوتکنیک می‌­باشد.

این مطالعات باید توسط شرکت ذیصلاح که مورد تأیید سازمان نظام مهندسی استان تهران، مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و وزارت مسکن راه و شهرسازی است، انجام ­شود.

بعد از انتخاب شرکت توسط مالک پروژه، برگ سبز تعهد مطالعات ژئوتکنیک جهت گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی تحویل مالک شده تا بعد از گواهی امضاء در دفتر خدمات الکترونیک شهر ثبت گردد. در این مرحله پروژه در کارتابل شرکت تعریف می­شود تا از طریق این کارتابل مشخصات پروژه، تاریخ شروع عملیات حفاری، نوع گمانه(دستی یا ماشینی) و عمق گمانه به اطلاع واحد ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی برسد.

انجام مطالعات ژئوتکنیک شامل سه مرحله می­باشد:

  1. حفر گمانه شناسایی در محل پروژه: حفر گمانه به دو صورت دستی و ماشینی انجام می­شود. در پروژه­هایی که دارای زمین خالی و یا امکان ورود ماشین حفاری به داخل ملک باشد، اجبار به حفاری ماشینی می‌­باشد.
  2. انجام تست­های آزمایشگاهی: حین حفاری گمانه در فواصل سه متری از خاک نمونه­برداری انجام می­شود. آزمایش­هایی که در آزمایشگاه برروی خاک انجام می­شود شامل: آزمایش درصد رطوبت، آزمایش حدود اتربرگ، آزمایش دانه بندی، آزمایش هیدرومتری، آزمایش برش مستقیم و ... می­‌باشد.
  3. تهیه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک: با توجه به نتایج تست­های آزمایشگاهی و صحرایی شامل آزمایش SPT، خصوصیات فیزیکی، مقاومتی و تغییر شکل­پذیری لایه­های زیرسطحی با توجه به شرایط لایه­بندی زمین تعیین می­شود. همچنین تیپ خاک(تیپ ۳،۱ و یا ۴) ، مدل ژئوتکنیکی و پارامترهای مربوط به خاک محل پروژه تعیین و بر اساس آن ظرفیت باربری شالوده­های سطحی، ضرایب فشار جانبی خاک و دیگر پارامترهای مورد نیاز مشخص می­‌شود.