طی نامه­ای، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به کلیه استان­ها پیشنهاد کاهش ظرفیت اشتغال به کار مهندسی طراحی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی در رشته­های معماری، عمران، تأسیسات برقی و مکانیکی پیشنهاد گردید تا سازمان مهندسی ساختمان در کلیه استان­ها تا تاریخ 10/02/99 نسبت به شیوه­نامه جدید اعلام نظر نمایند.

پيش نويس شيوه نامه ظرفیت اشتغال مهندسان و طراح ناظر